Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor porno DAha sonra iceri gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara porno seks dersi veriyor bu sekilde ustun dans etmeye porno baslayan buyuk memeli kadin filmlerde daha iyi porno oynuyor ve Kari ve kocanin kendilerinin porno izle 1 gunluk seks hayatlarini konulu bas yapit filmi sizler porno izle icin yerine delice bir sIkis anina birakiyor En dogal porno izle halleri ile soyunarak masanin uzerinde dakikalarca sex izle beraber olduktan sonra domalmasini isteyen adama porno aninda sitemize koyduk daha Tutkuyla seviserek youporn Luks otelde esmer masoz hatun hd cekimde porno indir masaj salonunda sex iyi seks yapiyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Balmumcu Mahallesi Karahasan Sokak. No: 11/1 Beşiktaş İSTANBUL Telefon : (0212) 266 99 99 Faks : (0212) 266 98 98 Mail : info@internetmedyasi.org

TÜZÜK

İNTERNET MEDYASI DERNEĞİ (İMD) TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde-1:
“İnternet Medyası Derneği” adında bir dernek kurulmuştur. Derneği’nin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur. Kısa adı ‘İMD’ olan dernek, aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır. Aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara genel kurul kararıyla üye olabilir.
DERNEĞİN AMAÇLARI:
Madde-2:
a. İMD, internet medyasını (politika, spor, magazin, ekonomi, teknoloji, kültür, sanat, yurt haberleri, yurt dışı haberler, medya, otomotiv gibi sektörlere yönelik habercilik yapan, günlük gazetelerin, TV’lerin, dergilerin, radyoların paralel yayın yapan siteleri ve yeni medya) temsil eden bir medya derneğidir.
b. İnternet alanında faaliyette bulunan yayın kuruluşlarını bir çatı altında toplar.
c. Dernek, bu çatının altına, her yayından bir temsilci kabul eder. Bu temsilci çalıştığı yayını temsil eder.
d. Dernek, internet haberciliğini ve yayıncılığını geliştirecek çalışmalar yapar.
e. Dernek, yayınların iş ahlak ve ilkelerine uymasını gözetir, mesleki standartları koyar ve korur.
f. Dernek, internet yayıncılığını geliştirecek faaliyetler için çalışma grupları kurar, elektronik yayıncılık sektörünü düzenleyecek çalışmalar yapar. Bu çalışmalar için akademik çalışmalar yaptırır ve yapılan çalışmaları destekler.
g. Yayıncılar arasında birliği sağlar, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirir. Bu alanlarla ilgili çalışmalar yapar ve dernek dışında yapılan çalışmaları da destekler.
h. Medya ile ilgili kamu kurumu, kuruluş, sivil toplum örgütleri ile temsil ettiği yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlar.
i. Bütün platformlarda internet yayıncılarının hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde-3:
İnternet Medyası Derneği, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a. Derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
b. İnternet yayıncılığı ile ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
c. Üye kuruluşların çalışanlarına yönelik teknik bilgi ve teorik gelişmelerini takip için gerekli olan her türlü çalışmayı yapmak, bilgi, belge, doküman ve yayınlar hazırlamak veya temin etmek,
d. İnternet yayıncılığı ile ilgili dokümantasyon merkezi oluşturmak,
e. Dernek çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak,
f. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
g. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
h. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
i. Dernek amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için dernek kurmak, platformlar oluşturmak, kurmak, üye olmak,
j. İnternet medyası ile ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak, medya sektöründeki yerini belirlemek ve bunun tanıtımı yapmak,
k. İnternet medyasına hizmet edenleri ve başarılı yayınları ödüllendirmek için yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,
l. Internet güvenliği, internet ahlakı, ve güvenli internet konusunda tanıtıcı, aydınlatıcı çalışmalar yapmak, halkı bilinçlendirmek. Bunun için konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak,
m. Kamu yararı açısından gerekli olan internet yayıncılığını geniş kitlelere tanıtmak, mevcut internet kullanıcı potansiyelini artırmak için çalışmalar yapmak.
n. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
o. Üyelerin hukuki, adli, sağlık, teknik, ekonomik ve idari konularda haklarını korumak,
p. Mesleğe yeni başlayan ve mevcut çalışanların yönlendirilmesini sağlamak,
q. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurmak,
r. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
s. Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
t. Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde-4:
a. İnternet Medyası Derneği’ne üye olabilmek için şu şartlar aranır:
b. Derneğe, internet medyası alanında faaliyet gösteren yayıncılar, tüzel kişi olarak üye olabilir,
c. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve başvuran kuruma bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir,
d. Tüzel kişi üye olduktan sonra kendisini temsilen derneğe bir kişi bildirir. Üyeliğe kabul edilen temsilcinin fiil ehliyete sahip ve 18 yaşını bitirmiş ve dernek amaçlarını kabul eden birisi olması şarttır,
e. Tüzel kişiyi temsilen görevlendirilen temsilci, genel kurulda oy kullanır. Dernek organlarında her türlü göreve seçilebilir.
f. Tüzel kişiyi temsilen görevlendirilen temsilcinin üyeliği, çalıştığı kurumda görevinin sonlanması ile sona erer. Bu durumda yerine tüzel kişi tarafından en geç 2 ay içerisinde yeni bir temsilcinin bildirilmesi zorunludur.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
Madde-5:
Dernek üyeliği üç türlüdür. Asil Üyelik, Destekleyici Üyelik ve Şeref Üyeliği.
a) Asil Üyelik: İnternet alanında faaliyet gösteren yayınların tüzel kişi olarak temsilen görevlendirdiği, fiili ehliyete sahip, Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerdir. Asil üyeler Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
b) Destekleyici Üyelik: Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren, fiili olarak gönüllü katkıda bulunmak isteyen, fiili ehliyete sahip, Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerin yazılı isteği üzerine ve yönetim kurulunun kararıyla Destekleyici Üye olunur. Destekleyici üyeler asil üyelerin tüm haklarına sahip olmakla birlikte Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Destekleyici üyeler diledikleri takdirde aidat verirler.
c)Şeref Üyeliği: İnternet ve internet yayıncılığının geniş kitlelere tanıtımı ve katkısı göz önünde bulundurularak bu konuda üstün gayret gösteren kişiler, Yönetim Kurul’unun oy birliği ile Şeref Üyeliği’ne seçilirler. Bu sıfatı taşıyan kişiler derneğin tüm haklarına sahiptirler, Genel Kurul’a katılabilirler ama seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİK ŞARTLARI
Madde-6:
Derneğe üye olabilmek için Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki giriş için gerekli niteliklere sahip olmak ve dernek tüzüğünü kabul etmek gerekmektedir.

ÜYELİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ
Madde-7:
İnternet Medyası Derneği’ne üye olabilmek için;
a. Üye adayı Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. Maddesinde yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, bir dilekçe ile üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.
b. Tüzel kişiliğin faaliyetinin sona ermesiyle dernekte üyeyi temsilen bulunan temsilcinin de temsil görevi kendiliğinden sona erer,
c. Üye adayının başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için derneğe üye tüzel kişiliğin kendisini temsil etmeye yetkili olduğunu bildiren bir yazı ile başvurması şarttır.
d. İMD Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul, Yönetim Kurulu toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.

ÜYE AİDATLARI
Madde-8:
Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yapılan yazılı bildirimden sonra en geç 15 gün içinde Dernek Veznesi’ne 750 TL olan giriş aidatını yatırır. Dernek üyelerinin ödemek zorunda oldukları yıllık aidat 500 TL’dir.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ
Madde-9:
Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır:
a. Tüzel kişiliğin faaliyetlerinin sona ermesi veya faaliyet alanının internet medyasının dışına çıkması,
b. Derneğe giriş niteliklerden herhangi birini yitirmek,
c. Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen aidat borcunu en geç bir ay içinde ödememek

ÜYELERİN HAKLARI VE ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde-10:
Hiçbir tüzel kuruluş  derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmesi kaydı ile istifa hakkına sahiptir. Bunun için isteklerini yönetim kuruluna bildirmeleri ve varsa birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

DERNEKTEN ÇIKARILMA
Madde-11:
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temsil yeterliliğini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını haklı bir neden olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenlerin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler üye kayıt defterinden silinir ve dernek üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde-12:
Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu
e. Onur Kurulu
Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL
Madde-13:
Genel kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Türk Kanunları ile dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları alır,
a. Dernek Organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Federasyona, konfederasyona ve derneğe katılma veya ayrılması,
d. Kamu yararına dernekten sayılması,
e. Bütçenin onayı ve hesapların incelenmesi,
f. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
g. Taşınmaz mal alma satma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermesi,
h. Dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazları hakkında karar almak,
i. Derneğin feshedilmesi ile tasfiye şeklini belirlemek,
j. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek,
k. Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde-14:
a. Genel Kurul iki yılda bir NİSAN ayında Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.
b. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.
c. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
d. Toplantı, çoğunluk sağlanamamasının sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
e. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
f. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların da gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde-15:
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ
Madde-16:
a. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
b. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
c. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
d. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
e. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.
f. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

YÖNETİM KURULU
Madde-17:
a. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilen 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.
b. Derneğin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu devredebilir.
c. Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
d. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
e. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
f. Tüzükteki amaçlarına uygun faaliyet göstermek,
g. Genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın belirlediği diğer konular yönetim kurulun görevidir.
h. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez gelmeyenlerin üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır.

DENETLEME KURULU
Madde-18:
Denetleme Kurulu genel kurulca iki yıl için seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu en geç bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

ONUR KURULU
Madde-19:
İnternet medyasının gelişimine önemli katkılarda bulunan kişilerden oluşur. Dernek kurucu üyeleri ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler Onur Kurulu’nun asil üyeleridir. Kurucu üyeler ve eski başkanların dışındaki Onur Kurulu üyeleri, mevcut yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.

DİSİPLİN KURULU  
Disiplin Kurulu'nun Oluşumu
Madde – 20:
 
a) Disiplin Kurulu üyeleri, dernekte en az 5 (Beş) yılını doldurmuş asıl üyelerden genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yapılacak oylamada ilk 5 (Beş) kişi asıl üye ve sonraki 5 (beş) kişi yedek üye olarak seçilmiş kabul edilir.
b) Seçimi takip eden 10 (On) gün içerisinde, Genel Sekreterin daveti ile toplanarak kendi aralarından bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu asıl üyelerinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul'da alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.
 
Disiplin Kurulu'nun Çalışma Şekli
Madde – 21:
Dernek Tüzüğü’ne, gazetecilik meslek ilkelerine ve derneğin genel menfaatlerine aykırı hareket eden, derneğe küçültücü yazılı ve sözlü beyanda bulunan üyelere uygulanacak yaptırımlar, Disiplin Kurulu tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’na önerilir. Hakkında başvuru yapılan üyelere uygulanacak yaptırımlarda kesin karar, Yönetim Kurulu’na aittir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde-22:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN  İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde-23:
Genel Kurulun yapıldığı  tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerleri ve seçildikleri görevleri gösteren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer evraklarla birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
Madde-24:
Dernek için aşağıda gösterilen defterler tutulur. Bu defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylanması zorunludur.
a. Üye kayıt defteri,
b. Gelen-Giden evrak defteri,
c. Karar defteri,
d. İşletme Hesabı defteri,
e. Bütçe, Kesin Hesap ve bilanço defteri
f. Demirbaş defteri,
g. Alındı Belgesi kayıt defteri.
 
Defterler Yönetim Kurulu’nun nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir.
Bilanço esasına tabi dernekler;
a. Yevmiye defteri
b. Büyük defter
c. Envanter defterini tutar.
 
GELİR GİDERLER USÜL
Madde-25:
Dernek gelirleri, alındı  belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar alınan yetki belgesi düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.
 
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde-26:
Derneğin gelirleri;
a. Giriş aidatları (750 TL)
b. Üye aidatları, (Yıllık 500 TL)
c. Yayın, panel, konferans, sempozyum ve eğitim gibi nedenlerden gelen bağışlar,
d. Bağış ve Yardımlar
e. Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler,
f. Balo, yemek, çay, gezi, konser vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,
g. Ulusal ve uluslararası projelere sağlanan sponsorluklar,
h. İstek üzerine kurulabilecek Web siteleri, bilgisayar programları v.b.
i. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler.
j. Diğer gelirler

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde-27:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde-28:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır ve bu toplantida çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde-29:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içersinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derneğin tüm mal ve para hakları Genel Kurul Kararı ile tespit edilir. Karar verilmemesi durumunda Türk Eğitim Vakfına intikal ettirilir.

YASAKLARA UYMA
Madde-30:
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda yazılı yasak faaliyetlere uyma konusunda ve izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeler azami hassasiyet gösterirler.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde-31:
Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasası’nın ikinci bölümünde yer alan hükümler uygulanır.
İnternet Medyası Derneği
Tasarım: